20230317_111617-scaled-aspect-ratio-600-520 20230331_133336-scaled-aspect-ratio-350-305

Gebiedsvisie

Zo ontstaat een
kleinschalig en
intiem woongebied

Stadshagen en Breecamp-West liggen in de polder Mastenbroek, de meest markante polder van de IJssel-Vechtdelta. Al sinds 1850 heeft het plangebied een herkenbare polderstructuur. Deze, van oudsher landelijke structuren, zijn het uitgangspunt voor de diverse bouwstroken die de groene leef driehoek gaan kenmerken. Zo ontstaat een kleinschalig en intiem woongebied waar bebouwing wordt afgewisseld met lange zichtlijnen op het landschap richting de polder Mastenbroek. Het agrarische karakter wordt behouden met oog op de natuur en recreatie.

“Het agrarische karakter wordt behouden met oog op de natuur en recreatie”

Gebiedsvisie
Voor het gebied Breecamp-West is allereerst een Gebiedsvisie gemaakt. In deze visie wordt globaal aangegeven hoe het gebied er uit gaat zien. Waar komen woningen, wegen, groen en welke uitgangspunten zullen er bij de verdere uitwerking gehanteerd worden voor water, zichtlijnen, parkeren enzovoort.

De Gebiedsvisie is door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld op 28 november 2023 en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad voor verdere vaststelling. De gebiedsvisie is hier te vinden.

Na definitieve vaststelling van de Gebiedsvisie door de gemeenteraad, wordt het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan opgesteld. Hierin zal op veel meer detail duidelijk worden wat voor soort woningen er gebouwd gaan worden, hoe ziet precies de voetgangersstructuur er uit en waar komt precies het groen.

Breecamp-West

Visie in beeld

GEDC0049
Vleuterweide De Boomgaarden 20140516-09
Station_Zwolle_Stadshagen
Rimpeler 20160817-19
Parijsch 20211014-076
Oosterhout 20140423-09
Krijgsman SS 20230809-31
DSC_7354a
De Woerd 20140516-075
Buslijn-1-Stadshagen-ё-Matthijs-van-Os-2
Breecamp West 20230512-11