luchtfoto-Groot-aspect-ratio-600-520

Gebiedsvisie Breecamp-West vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders

Op 28 november 2023 heeft het college van B&W van de gemeente Zwolle de Gebiedsvisie voor Breecamp-West vastgesteld. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om met deze Gebiedsvisie in te stemmen. De behandeling in de raad zal naar verwachting binnen twee maanden plaatsvinden.

Ook benieuwd hoe de definitieve Gebiedsvisie is geworden? Kijk dan hier.

Wij willen alle mensen bedanken die hebben meegedacht en mee hebben gedaan aan de bijeenkomsten en schetssessie. Een nieuw woongebied maak je niet in je eentje, door er met velen aan te werken en aan te scherpen, wordt een visie beter en beter.

Lees hier het persbericht

Breecamp-West

Visie in beeld