20230317_111617-scaled-aspect-ratio-600-520 20230331_133336-scaled-aspect-ratio-350-305

Actueel

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Gebiedsvisie Breecamp-West vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders

30 november 2023
Op 28 november 2023 heeft het college van B&W van de gemeente Zwolle de Gebiedsvisie voor Breecamp-West vastgesteld. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om met deze Gebiedsvisie in te stemmen. De behandeling in de raad zal naar verwachting binnen twee maanden plaatsvinden.

Bijeenkomst concept Gebiedsvisie Breecamp-West

25 september 2023
Op de goedbezochte avond in Verenigingsgebouw De Kandelaar in ’s-Heerenbroek zijn alle belangrijke thema’s van de gebiedsontwikkeling Breecamp-West gepasseerd. De intitiatiefnemers presenteerden een concept van de Gebiedsvisie. Vóórdat deze bij de gemeente Zwolle voor vaststelling wordt aangeboden gingen vertegenwoordigers van belangenverenigingen en omwonenden om tafel om kansen, zorgen en ideëen te bespreken.